Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Galeria XXXVI OB1. Uczniowie przed otwarciem XXXVI Olimpiady Biologicznej


2. Nauczyciele podczas otwarcia zawodów II stopnia


3. Przewodnicząca KOOB dr Beata Dulisz wita uczestników Olimpiady Biologicznej


4. Powitanie uczniów przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Panią mgr Elżbietę Milewską


5. Pomyślnych wyników testu życzy uczniom Pani mgr Anna Mościcka - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


6. Komisja przed rozdaniem testów


7. Przedstawiciel uczniów potwierdza zachowanie pieczęci na kopercie z testami


8. Zmagania z zadaniami testowymi


9. Zmagania z zadaniami testowymi


10. Pani mgr Ewa Gojło przy odbiorze kart odpowiedzi


11. Pan dr Wiesław Jastrzębski przed odczytaniem poprawnych odpowiedzi zapewnia nauczycieli i uczniów o nienaruszeniu pieczęci na kopercie z rozwiązaniami zadań testowych


12. Wystawa najlepszych prac badawczych


13. Karolina Duk podczas rozmowy na temat zgłoszonej do wyróżnienia pracy badawczej


14. Agnieszka Dębkowska przy swoim posterze


15. Katarzyna Abramczyk przed Komisją Oceniającą


16. Anna Dolna przy swoim posterze


17. Mateusz Śledzik podczas obrony pracy badawczej


18. Aleksandra Andryskowska prezentuje zgłoszoną do wyróżnienia pracę badawczą


19. Joanna Jarnicka wraz z opiekunem pracy Panią mgr Wiesławą Elsner przy wyróżnionym posterze


20. Komisja ustala miejsca uczestników w finale zawodów II stopnia


21. Karolina Duk odbiera nagrodę za zdobycie I miejsca w zawodach II stopnia i wyróżnioną pracę badawczą


22. Komisja składa gratulacje uczestnikom zawodów ustnych


23. Laureaci okręgowych zawodów XXXVI Olimpiady Biologicznej ( od lewej: Karolina Duk - I miejsce, Agnieszka Dębkowska - II miejsce, Katarzyna Abramczyk - III miejsce, Anna Dolna - IV miejsce, Mateusz Śledzik- V miejsce)


24. Autorki wyróżnionych prac badawczych podczas okręgowych zawodów XXXVI Olimpiady Biologicznej (od lewej: Aleksandra Andryskowska, Joanna Jarnicka, Karolina Duk