Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Laureatka XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej 06-13 lipca 2014 r. na Bali - Institut Teknologi Bandung, IndonezjaNa zaproszenie organizatorów przybyło 238 zawodników z 64 krajów świata. Polska była reprezentowana przez czwórkę laureatów XLIII krajowej Olimpiady Biologicznej.
Kinga Szczepaniak z II LO w Elblągu zajęła 75 miejsce i otrzymała brązowy medal.Laureaci zawodów okręgowych oraz centralnych
Olimpiady Biologicznej (KOOB Olsztyn)Laureaci, finaliści i uczestnicy zwodów III stopnia XLVI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2016/2017
Lp.
(miejsce)
Uczeń Szkoła Opiekun Zawody III stopnia XLVI OB
1. (24) Urszula Chrościak Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu mgr Ewa Michalewicz laureat - brązowy medal
2. (33) Agnieszka Dabkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Hanna Pietras finalista
3. (40) Aleksandra Dańczyszyn II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Hanna Pietras finalista
4. (68) Aleksandra Hubacz II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie mgr Anna Romanowska uczestnik


Uczennice z naszego Okręgu zakwalifikowane do zawodów III stopnia XLVI OB uczestniczyły w warsztatach przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Warsztaty miały za zadanie przygotowanie uczennic do części praktycznej zawodów III stopnia, składającej się z czterech pracowni: botaniczno-mykologicznej, statystyczno-filogenetycznej, zoologicznej i biochemicznej.
Uczennice uczestniczyły w 30 - godzinnych zajęciach w drugiej połowie marca i pierwszej połowie kwietnia 2017r. Zajęcia odbyły się na terenie Katedr: Ekologii i Ochrony Środowiska, Zoologii, Mykologii oraz Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin.
Na zawodach III stopnia w Warszawie, które odbyły się w dniach 21-23 kwietnia 2017r., oprócz egzaminu praktycznego uczennice przystąpiły do obrony swoich prac badawczych i egzaminu teoretycznego (test). Te wszystkie składowe zadecydowały o ostatecznym wyniku. W zawodach III stopnia uczestniczyło 99 uczniów z 10 Okręgów w Polsce.
Urszula Chrośniak z I Liceum Ogólnokształcącego z Elbląga został laureatką zawodów III stopnia XLVI OB i uzyskała brązowy medal. Dwie uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego z Elbląga: Agnieszka Dąbkowska i Aleksandra Dańczyszyn znalazły się w gronie finalistów XLVI OB.

fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XLV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2015/2016
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Łukasz Szczawiński III 74 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie mgr Wiesława Elsner +
2. Jakub Morze III 68 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów mgr Beata Jóźwiak-Grudzień +
3. Wiktor Królikiewicz III 63 III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Leszek Terlecki -
4. Kacper Kwiliński III 60 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras -
5. Rafał Adasiewicz III 59 ZI Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Elżbieta Wojciulewicz -


Prace badawcze wyróżnione podczas XLIV Olimpiady Biologicznej przez Komitet Okręgowy w Olsztynie
 1. Aleksandra Hubacz, uczennica klasy II w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Praca: „Ocena chwastów segetalnych wzdłuż koryta rzeki Węgorapy okolic miasta Węgorzewa” - opiekun pracy Pani mgr Anna Romanowska;

 2. Wiktor Królikiewicz, uczeń klasy III w III liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Praca: „Dendroflora Parku Centralnego w Olsztynie” – opiekun pracy Pan mgr Leszek Terlecki;

 3. Kacper Kwiliński, uczeń klasy III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Praca: „Zróżnicowanie gatunkowe bioty grzybów poliporoidalnych na terenie zielonego i niebieskiego szlaku w parku „Bażantarnia” w Elblągu” – opiekun pracy Pani mgr Hanna Pietras;

 4. Łukasz Szczawiński, uczeń klasy III w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Praca: „Występowanie i sukces lęgowy bociana białego (Ciconia ciconia) na terenie gminy Rybno” – opiekun Pani mgr Wiesława Elsner.


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XLIV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2014/2015
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Ignacy Szczęsny Gonkowski III 66 XII Liceum Ogólnoksztłacące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie mgr Beata Jóźwiak-Grudzień +
2. Damian Pawluczuk III 63 I Liceum Ogólnoksztłacące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Elżbieta Wojciulewicz -
3. Michał Jerzy Jadwiszczak III 62 XII Liceum Ogólnoksztłacące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie mgr Beata Jóźwiak-Grudzień -
4. Karol Paweł Steckiewicz III 60 IV Liceum Ogólnoksztłacące im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie mgr AIwona Kawecka -
5. KInga Kozieł III 59 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras -


Prace badawcze wyróżnione podczas XLIV Olimpiady Biologicznej przez Komitet Okręgowy w Olsztynie
 1. Kinga Kozieł, uczennica klasy III, II liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu - opiekun pracy Pani mgr Hanna Pietras, temat: Zróżnicowanie gatunkowe drzew na terenie Cmentarza komunalnego przy ul. Agrykola w Elblągu;

 2. Jakub Morze, uczeń klasy II, XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie – opiekun pracy Pani mgr Beata Jóźwiak-Grudzień, temat: Możliwości wykorzystania ścieków bytowo-gospodarczych procesie produkcji biomasy Chlorella sp. w fotobioreaktorach zamkniętych na cele produkcji biogazu;

 3. Kinga Ostrowska, uczennica klasy III, I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu – opiekun pracy Pani mgr Ewa Michalewicz, temat: Występowanie garnusznicy bukowej Mikiola fagi (Diptera, Cecidiomyiidae) na liściach buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. na wybranych stanowiskach Elblągu i jego okolicy;

 4. Anna Maria Skrobut, uczennica klasy III, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim – opiekun Pani mgr Ewa Skrobut, temat: Mchy zasiedlające rozkładające się drewno na obszarze leśnym w okolicach Lidzbarka Warmińskiego.


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XLIII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2013/2014
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Kinga Szczepaniak III 80 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras 1 miejsce
2. Joanna Milan III 69 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
3. Eliza Supińska III 67 II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku mgr Anna Dec-Kuś -
4. Justyna Kowalczyk III 65 Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach mgr Aneta Roś-Kozłowska -
5. Anna Dunalska III 64 IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie mgr Edward Szatkowski -
5. Zuzanna Karpińska III 64 Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie mgr Alicja Ciunelis -
5. Monika Tabor III 64 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras -


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XLII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2012/2013
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Karolina Haber III 89 ZSO Nr 2, II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
2. Kinga Szczepaniak II 85 ZSO Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
3. Karolina Morska III 83 I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Elżbieta Wojciulewicz +
4. Kamil Mydło III 73 Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie mgr inż. Nina Gałązka -
5. Szymon Price III 72 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie mgr Barbara Sztyburska -
6. Dominik Karch III 71 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie mgr Elżbieta Skupień -

Prace badawcze wyróżnione podczas XLII Olimpiady Biologicznej przez Komitet Okręgowy w Olsztynie
 1. Karolina Morska, uczennica klasy III, I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - opiekun pracy Pani mgr Elżbieta Wojciulewicz, temat: Zmienność cech liści klonu (Acer platanoides L.) w Giżycku i okolicach;

 2. Eliza Supińska, uczennica klasy II, II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku – opiekun Pani mgr Anna Dec-Kuś, temat: Ocena stanu ekologicznego jeziora Ublik Wielki przy pomocy metody ESMI;
  Praca wyróżniona przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej. Praca wytypowana na Konkurs Prac Młodych Naukowćów Unii Europejskiej organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

 3. Kinga Szczepaniak, uczennica klasy II, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – opiekun Pani mgr Hanna Pietras, temat: Występowanie jemioły pospolitej (Viscum album) na terenie parku im. Michała Kajki oraz parku Planty w Elblągu;
  Praca wyróżniona przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej - 3 miejsce. Praca wytypowana na Konkurs Prac Młodych Naukowćów Unii Europejskiej organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.
  Praca opublikowana w "Biologii w szkole" - 3/2013, str. 41-46 - plik PDF


 4. Monika Tabor, uczennica klasy II, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – opiekun Pani mgr Hanna Pietras, temat: Występowanie kenofitów na terenie miejscowości Grądki w powiecie elbląskim;
  Praca wyróżniona przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej. Praca wytypowana na Konkurs Prac Młodych Naukowćów Unii Europejskiej organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

 5. Michał Zajkowski, uczeń klasy II, I liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku – opiekun Pani mgr Grażyna Dąbrowska, temat: Wpływ rójki u pszczół z gatunku Apis mellifica na produktywność ula.


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XLI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2011/2012

Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Karolina Haber II 83 ZSO Nr 2, II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
2. Adam Sielawo III 79 ZSO, II LO im. Konstantego I. Gałczyńskiego w Olsztynie mgr Anna Romanowska +
3. Aleksandra Kaźmierczak III 76 ZSO, I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu mgr Ewa Michalewicz +
4. Mateusz Dutkiewicz III 73 ZSO nr 2, II LO im. K azimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Katarzyna Zarzeczna -
5. Magdalena Duda III 71 ZSO, I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu mgr Ewa Michalewicz -
6. Szymon Price II 69 I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie mgr Barbara Sztyburska -

Prace badawcze wyróżnione podczas XLI OB przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Olsztynie
 1. Joanna Brzezińska, uczennica klasy II c, I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu im. Juliusza Słowackiego - opiekun pracy Pani mgr Ewa Michalewicz,
  temat: Ocena stanu ekologicznego ujściowego odcinka Drwęcy Warmińskiej w oparciu o Makrofitowy Indeks Rrzeczny.

 2. Agnieszka Julia Lewecka, uczennica klasy II c, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – opiekun Pani mgr Hanna Pietras,
  temat: Zróżnicowanie gatunkowe bioty porostów na terenie wsi Jelonki- Próchnik.

 3. Joanna Milan, uczennica klasy I c, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – opiekun Pani mgr Hanna Pietras,
  temat: Zróżnicowanie gatunkowe grzybów poliporoidalnych na terenie zachodniej dzielnicy Elbląga - Próchnika.
  Praca wyróżniona przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, liczba punktów 48. Praca wytypowana na Konkurs Prac Młodych Naukowćów Unii Europejskiej organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

 4. Justyna Skrzypińska, uczennica klasy II c, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – opiekun Pani mgr Hanna Pietras,
  temat: Występowanie jaskółki dymówki (Hirundo rustica) na wybranych stanowiskach we wsi Jegłownik i Kopanka I.


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XL Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2010/2011
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Patrycja Mulica III 74 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Donhoff, 11-730 Mikołajki, ul. Leśna 2A mgr Mirosława Gryziak +
2. Mateusz Dutkiewicz II 73 ZSO nr 2, II LO im. K.Jagiellończyka, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 42 mgr Katarzyna Zarzeczna +
3. Katarzyna Bukato III 71 ZSO nr 2, II LO im. K.Jagiellończyka, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 42 mgr Hanna Pietras +
4. Paulina Rydecka III 70 ZSO nr 2, II LO im. K.Jagiellończyka, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 42 mgr Hanna Pietras -
5. Adam Sielawo II 67 ZSO nr 1, II LO im. K. I. Gałczyńskiego, 10-113 Olsztyn, ul. K. i R. Małłków 3 mgr Anna Romanowska -

Prace badawcze wyróżnione podczas XL OB przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Olsztynie
 1. Mateusz Cieślik, klasa III, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – Występowanie hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius (L.) J. Kickx F.) na drzewach w Lesie Miejskim w Olsztynie oraz analiza mierzalnych cech jego osobników, opiekun pracy: mgr Leszek Terlecki
 2. Mateusz Dutkiewicz, klasa II, ZSO nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – Wpływ światła, wilgotności i rodzaju podłoża na wzrost i stopień rozwoju owocników boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus), opiekun pracy: mgr Katarzyna Zarzeczna
 3. Aleksandra Kaźmierczak, klasa II, Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu – Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost i rozwój fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) w warunkach stresu związanego z zakwaszeniem gleby, opiekun pracy: mgr Ewa Michalewicz
 4. Anna Michalewicz, klasa II, Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu – Flora ruderalna we wsi Tropy Elbląskie na Żuławach Wiślanych, opiekun pracy: mgr Jadwiga Piechowiak
 5. Julia Ziółkowska, klasa II, I liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku – Występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria orhidella) na terenie Giżycka, opiekun pracy: mgr Anna Prażmo Praca wyróżnionia przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie (liczba punktów w KGOB - 48). Praca została wytypowana do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej organizowanego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.


fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XXXIX Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2009/2010
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Małgorzata Czarnota III 74 II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras -
2. Karolina Stankiewicz III 73 III LO im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Leszek Terlecki -
3. Marta Kasprowicz III 72 ZS Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie mgr Jolanta Zieniuk-Piwowarska -

Prace badawcze wyróżnione podczas XXXIX OB przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Olsztynie
 1. Katarzyna Anna Bukato, uczennica klasy II, II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - opiekun mgr Hanna Pietras – Wpływ wieku drzew klonu zwyczajnego (Acer platanoides) na infekcję czerniakiem klonu (Rhytisma acerinum).

 2. Małgorzata Czarnota, uczennica klasy III, II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - opiekun mgr Hanna Pietras - Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost i rozwój fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) w warunkach stresów wodnego, solnego i termicznego.

 3. Patrycja Mulica, uczennica klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dönhoff w Mikołajkach - opiekun mgr Mirosława Gryziak – Analiza struktury ilościowej i jakościowej zooplanktonu (wrotki i skorupiaki) jeziora Tałty i Jeziora Mikołajskiego.

 4. Agnieszka Helena Paturej, uczennica klasy III, II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie - opiekun mgr Aneta Maszczak – Ocena trofii Jeziora Długiego na podstawie zespołów zooplanktonowych.

 5. Olga Pietrzyk, uczennica klasy III, III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie -opiekun Leszek Terlecki) - Występowanie jemioły pospolitej (Viscum album L.) na drzewach w wybranych parkach.

 6. Konrad Zagórski, uczeń klasy III, I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - opiekun mgr Jadwiga Piechowiak - Wpływ jednorodnego pola elektrostatycznego na kiełkowanie, wzrost i rozwój pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) i sałaty siewnej (Lactuca sativa L.).

fot. G. Fiedorowicz

Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XXXVIII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2008/2009
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Aleksandra Laskowska III 99 II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie mgr Anna Romanowska +
2. Marcin Drewnowski III 89 II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
3. Anna Kowalczyk III 86 II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
4. Ferenc Sylwia III 76 LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie mgr Barbara Kundzier -
5. Kamila Kwiatek III 84 I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Anna Prażmo -
6. Filip Mikucki III 82 II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras -

Prace badawcze wyróżnione podczas XXXVIII OB przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Olsztynie
 1. Anna Maria Borkowska, uczennica klasy III, II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie, opiekun - mgr Anna Romanowska - Badanie wpływu alkaloidów (kofeiny, kolchicyny, nikotyny) na życie i rozwój pantofelka (Paramecium caudatum).
 2. Monika Brzostek, uczennica klasy II, V LO im. Wspólnej Europy w Olsztynie, opiekun - mgr Bożena Lewandowska - Posadowienie gniazd sroki (Pica pica L.) w wybranych dzielnicach Olsztyna.
 3. Marcin Drewnowski, uczeń klasy III, II LO im K. Jagiellończyka w Elblągu, opiekun - mgr Hanna Pietras - Wpływ światła spolaryzowanego, promieniowania laserowego i pola magnetycznego na kiełkowanie nasion i wczesne etapy ontogenezy żyta zwyczajnego (Secale cereale), owsa zwyczajnego (Avena sativa), oraz kukurydzy cukrowej (Zea mays var. Saccaharata).
 4. Katarzyna Kosmaczewska, uczennica klasy II, II LO im K. Jagiellończyka w Elblągu - opiekun mgr Hanna Pietras - Zróżnicowanie gatunkowe drzew w Elbląskim Parku Planty.
  

fot. G. Fiedorowicz


Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XXXVII Olimpiady Biologicznej w Olsztynie w roku szkolnym 2007/2008
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Lidia Wardowska III 84 Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim mgr inż. Lech Bober +
2. Anna Makiła II 78 I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Anna Prażmo -
3. Ferenc Sylwia II 76 LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie mgr Barbara Kundzier -
4. Anna Lewandowska III 76 IV LO im. M.C. Skłodowskiej w Olsztynie mgr Edward Szatkowski -
5. Anna Nowakowska II 73 LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie mgr Barbara Kundzier -

Prace wyróżnione w Komitecie Okręgowym Olimpiady Biologicznej w Olsztynie i zakwalifikowane do eliminacji na konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 1. Paweł Czachorowski, kl. II, ZSO Nr 1, II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, opiekun - mgr Anna Romanowska: Wpływ urbanizacji na skład gatunkowy i liczebność odonatofauny rzeki Łyny w Olsztynie. Praca wyróżniona przez KGOB w Warszawie.
 2. Mateusz Gadomski, kl. III, III LO im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, opiekun - mgr Leszek Terlecki: Rozmieszczenie i zmienność wybranych cech biometrycznych mrowisk Formica rufa L. w lasach gminy Łyse.
 3. Anna Kowalczyk, kl II, ZSO Nr 2, II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun - mgr Hanna Pietras: Wpływ typu siedliska na zmienność barwną muszli Cepaea nemoralis na terenie Elbląskiego Parku Leśnego "Bażantarnia".
fot. G. Fiedorowicz


Laureaci zawodów okręgowych II stopnia XXXVI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2006/2007
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Karolina Duk III 87 I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku mgr Monika Pieczara +
2. Agnieszka Dębkowska III 83 I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku mgr Anna Prażmo +
3. Katarzyna Abramczyk III 81 ZS Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie mgr Nina Gałązka +
4. Anna Dolna III 80 ZSO Nr 2, II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu mgr Hanna Pietras +
5. Mateusz Filip Śledzik III 77 I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku mgr Monika Pieczara -

Prace wyróżnione w Komitecie Okręgowym Olimpiady Biologicznej w Olsztynie i zakwalifikowane do eliminacji na konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 1. Aleksandra Andryskowska, uczennica III klasy ZSO Nr 2, II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun - mgr Hanna Pietras: Porównanie właściwości oczyszczających rzęsy drobnej (Lemna minor) i wolfii bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza)

 2. Karolina Duk, uczennica II klasy I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku, opiekun - mgr Monika Pieczara: Wpływ zabarwienia płatków korony kwiatu gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum) na różnorodność i liczebność odwiedzających go owadów

 3. Joanna Jarnicka, uczennica II klasy LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie, opiekun mgr Wiesława Elsner: Występowanie i sukces lęgowy bociana białego (Ciconia ciconia L.) na terenie gminy Susz

Laureaci zawodów II stopnia XXXV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2005/2006
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Marta Potomska II 73 Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim mgr Adam Olszewski +
2. Agnieszka Dębkowska II 70 I LO w Giżycku mgr Anna Prażmo -
3. Kamila Klimek III 68 III LO w Olsztynie mgr Leszek Terlecki -


Prace wyróżnione i zakwalifikowane do eliminacji na Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej:

1. "Wpływ nadmiaru fosforu na ślimaki wodne Melanoides tuberculata w wodach o różnej trofii" - Marlena Rychcik, III klasa, III LO im. Jana Pawła II w Elblągu, opiekun - mgr Tomasz Stężała.

2."Zmienność barwna i wybiórczość siedliskowa wstężyka gajowego (Cepaea nemoralis) w Olsztynie i jego okolicach" - Antonina Krystosik, II klasa, V LO w Olsztynie, opiekun - mgr Bożena Lewandowska.

3. "Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie i wzrost wybranych roślin strączkowych" - Małgorzata Weryk, II klasa ZSO w Nidzicy, opiekun - Teresa Kalinowska.
Laureaci zawodów II stopnia XXXIV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2004/2005
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Maureen Pereyra III 77 I LO, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 1 mgr Anna Prażmo +
2. Paulina Witort III 74 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki -

Laureaci zawodów II stopnia XXXIII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2003/2004
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Paweł Bernatowicz IV 75 I LO, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 1 mgr Anna Prażmo .
2. Katarzyna Pieniuk IV 73 II LO, 12-100 Szczytno, ul. Lanca 10 mgr Nina Gałązka .
Monika Starzyk wyróżnienie za pracę: Badanie stężenia dwutlenku siarki w Dywtitach na podstawie skali porostowej. Uczennica klasy IV Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Grudzień.
Laureaci zawodów II stopnia XXXII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2002/2003
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Paulina Lemke IV 82 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków mgr Leszek Terlecki +
2. Paweł Bernatowicz IV 70 I LO, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 1 mgr Anna Prażmo .
3. Magdalena Rycyk I V 68 ZSO, 11-400 Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 2 mgr Janina Serwin .
Anna Krzywiec wyróżnienie za pracę "Ocena czystości rzeki Łyny na podstawie makrofauny dennej". Uczennica klasy III, IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, nauczyciel prowadzący: mgr Edward Szatkowski.
Laureaci zawodów II stopnia XXXI OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2001/2002
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Jakub Zahorski IV 93 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki +
2. Maja Masłowska IV 81 IV LO, 10-450 Olsztyn, ul Piłsudskiego 56 mgr Władysława Zarucka +
3. Magda Wasilewska IV 78 II LO, 11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3 mgr Ewa Downar +
4. Paula Sołtysiak IV 74 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki +
5. Piotr Rafalski IV 72 II LO, 10-113 Olsztyn, ul. Małłków 3 mgr Tomasz Otręba +
6. Michał Brzeziński IV 68 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki .
7. Piotr Bruździak IV 66 I LO, 11-500 Giżycko, Traugutta 1 mgr Elżbieta Wojciulewicz .
8. Kinga Kasperowicz IV 64 LO, 11-600 Węgorzewo, ul. Prusa 10 mgr Elżbieta Skupień .

Laureaci zawodów II stopnia XXX OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 2000/2001
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Piotr Pupel IV 94 V LO, 10-Olsztyn, ul. Krasickiego 2 mgr Bożena Lewandowska +
2. Jakub Zahorski III 85 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki +
3. Magda Wasilewska III 79 II LO, 11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3 mgr Ewa Downar .
4. Piotr Nowotka IV 78 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki .
5. Agnieszka Zdanowicz IV 76 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki .
6. Michał Węgrzycki IV 74 III LO, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3 mgr Leszek Terlecki .
7. Ewa Szagała IV 74 IV LO, 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 56 mgr Izydor Krawczyk .
8. Magdalena Kobyłczyk IV 69 LO, 11-100 Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4 mgr Bożena Grzebska .
Grzegorz Kot wyróżnienie za pracę: Wpływ nasion kopru na kiełkowanie innych warzyw. Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego, w Olecku, nauczyciel prowadzący: mgr Elżbieta Milewska;
Magda Wasilewska wyróżnienie za pracę: Wpływ pH na rozwój roślin uprawnych na podstawie sałaty. Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, ul. Sikorskiego 3, nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Downar.
Laureaci zawodów II stopnia XXIX OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ 1999/2000
Miejsce Uczeń Klasa Punkty za test i rozmowę Szkoła Nauczyciel Uczestnictwo w zawodach III stopnia
1. Michał Wąsowicz IV 80 I LO, 10-551 Olsztyn, ul. Mickiewicza 6 Mgr Krystyna Kapelańska +
2. Mariusz Gibowicz IV 79 I LO, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 1 mgr Anna Prażmo +
3. Wojciech Kask IV 76 LO, 12-100 Szczytno, ul. Lanca 10 mgr Jolanta Zieniuk- Piwowarska +
4. Anna Wrona IV 75 LO, 12-100 Szczytno, ul. Lanca 10 mgr Jolanta Zieniuk- Piwowarska +
5. Robert Wach IV 74 I LO, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 1 mgr Anna Prażmo +
6. Piotr Socha IV 71 I LO, 10-551 Olsztyn, ul. Mickiewicza 6 mgr Krystyna Kapelańska .
7. Łukasz Muchowski IV 69 LO, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 mgr Aleksandra Ośródka .
8. Szczepan Dobrowolski IV 67 IV LO, 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 56 mgr Władysława Zarucka .
9. Sebastian Borys IV 64 LO, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29 mgr Aleksandra Ośródka .

fot. G. Fiedorowicz