Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Galeria Zawodów Okręgowych XLIII OB - 25.01.2014


1. Opiekunowie przed otwarciem XLIII OB


2. Opiekunowie przed otwarciem XLIII OB


3. Uczniowie przed otwarciem XLIII OB


4. Otwarcie zawodów okręgowych XLIII OB przez Pana Wiceprzewodniczącego KOOB w Olsztynie


5. Powitanie uczestników przez Prorektora ds. Kształcenia


6. Powitanie uczestników przez Panią Prodziekan ds. Kształcenia


7. Zaproszeni goście z Panem Wiceprzewodniczącym KOOB


8. Komisyjne sprawdzenie nienaruszalności testów przez ucznia


9. Komisyjne otwarcie testów przez przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie


10. Przed rozdaniem testów przez KOOB


11. Test i karta odpowiedzi


12. Pierwsze chwile zmagań z testem


13. Rozwiązywanie testu


14. Rozwiązywanie testu


15. Ostatnie chwile zmagań z testem


16. Zakończenie rozwiązywania testów i przekazanie komisji kart odpowiedzi


17. Komisyjne otwieranie kart odpowiedzi


18. Odczytanie poprawnych odpowiedzi przez Pana Wiceprzewodniczącego KOOB


19. Podczas spotkania z nauczycielami-opiekunami prac badawczych


20. Opiekunowie podczas spotkania


21. Konsultacje w sprawie przygotowania dokumentacji prac badawczych


22. Podczas spotkania z nauczycielami


23. Rozmowy podczas spotkania


24. Sprawdzanie testów przez KOOB


25. Sprawdzanie testów przez KOOB


26. Sprawdzanie testów przez KOOB


27. Sprawdzanie testów przez KOOB

fot. Anna Frelik


28. Za serwowanie kawy i ciasta odpowiadała doktorantka Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska


29. Ogłoszenie wyników zawodów Okręgowych XLIII OB


30. Wręczenie nagrody laureatce I miejsca


31. Wręczenie nagrody laureatce II miejsca


32. Wręczenie nagrody laureatce V miejsca

fot. Beata Dulisz