Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Galeria Zawodów Okręgowych XLII OB - 26.01.2013


Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii (2805)


W holu CB: wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (2796)


Wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (2798)


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2710)


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2721)


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2731)


Powitanie uczestników olimpiady i zaproszonych gości przez Panią Przewodniczącą KOOB w Olsztynie (2715)


Gratulacje dla nagrodzonych opiekunów (2718)


Sponsorzy XLII Olimpiady Biologicznej (2723)


Powitanie uczniów przez Panią Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (2727)


Powitanie uczniów przez przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty
w Olsztynie (2736)


Pani Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca KOOB przygotowują się do rozdania arkuszy odpowiedzi (2746)


Komisyjne otwarcie testów przez Panią Prodziekan w obecności uczestniczki zawodów okręgowych (2749)


Podczas rozdawania testów (2756)


Pierwsze chwile zmagań z testem (2760)


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2763)


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2774)


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2777)


Stolik z gadżetami z Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego (2778)


Autorka pracy wyróżnionej z I LO w Giżycku podczas obrony (2816)


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Giżycku podczas obrony (2818)


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Elblągu podczas obrony (2821)


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Elblągu podczas obrony (2824)


Autor wyróżnionej pracy badawczej z I LO w Ełku podczas obrony (2826)


Dodatkowa dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prowadzonego eksperymentu (2831)


Nagrody dla laureatów i autorów wyróżnionych prac XLII OB (2837)


Autorzy wyróżnionych prac badawczych (2850)


Nagroda specjalna przyznana przez Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii
dla laureatki I miejsca XLII OB (II LO w Elblągu) (2860)


Nagroda przekazana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie dla laureata I miejsca (2862)


Laureatka II miejsca (II LO w Elblągu) (2866)


Laureatka III miejsca (ILO w Giżycku) (2871)


Opiekunowie i uczniowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (2873)


Opiekunowie i uczniowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (2875)

fot. G. Fiedorowicz