Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Galeria XXXIV OBOgłoszenie wynikówPaulina Witort, Maureen Pereyra, od prawej mgr Anna Prażmo-nauczyciel I LO w GiżyckuLaureatki zawodów II stopnia XXXIV Olimpiady Biologicznej
(Od lewej-Paulina Witort i Maureen Pereyra)