Wykłady otwarte:

Integracji środowiska naukowego, koordynacji poczynań badawczych, skutecznej wymianie informacji służy seminarium naukowe organizowane od czasu powołania CBEW. Tematyka spotkań dotyczy kulturowych, społecznych, politycznych, przemysłowych, militarnych, językowych i in. aspektów Europy Wschodniej i jej stosunków z krajami UE. Zwykle seminaria są połączone z wykładem gościnnym. W latach 2008-2013 wygłoszono kilkanaście takich wykładów. Autorami wykładów gościnnych byli wysoko kwalifikowani specjaliści naukowi z Polski, a także z zagranicy: z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji.
2008

 • Wykład gościnny „Sytuacja językowa na Białorusi” — doc. dr Sergiusz Zaprudzki z Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku.
 • Wykład gościnny „Sytuacja językowa na Ukrainie” — prof. dr hab. Włodzimierz Dubiczyński z Uniwersytetu Charkowskiego.
 • Wykład gościnny „Rosja, Europa i USA w systemie kulturowym Polaków” — prof. dr hab. Michael Fleischer z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykład gościnny „Ukraińska proza nowej fali: pytania i odpowiedzi” — Aleksander Irwaneć, Aleksander Bojczenko (Ukraina).
 • Wykład gościnny „Barokowa sztuka Wilna i jej włoska geneza” — prof. dr hab. Mariusz Karpowicz, Uniwersytet Warszawski.
 • Wykład gościnny „Mickiewicz w perspektywie postkolonialnej” — prof. Michał Kuziak, AP w Słupsku — Uniwersytet Warszawski.

2009

 • Wykład gościnny nt. „Stosunki społeczno-polityczno-narodowościowe na Łotwie” — prof. dr hab. Ericks Jekabsons (Uniwersytet w Rydze, Łotwa).
 • Spotkanie „Ukraina Archaiczna i Współczesna”, w ramach którego odbył się pokaz filmu „Takich pieśni sobie szukam” oraz rozmowa z autorami filmu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć z wypraw, a także koncert pieśni z ukraińskiego Polesia w wykonaniu członków zespołów Dziczka, Muzyka z Drogi z Warszawy.
 • Wykład gościnny nt. „Karpatorusinizm w polityce państwa polskiego w XX w.” — prof. dr hab. Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski).
 • Wykład gościnny nt. „Dramat Łesi Ukrainki „Pieśń lasu” w kontekście współczesnej kultury ukraińskiej” — Evhenija Kononenko (Kijów, Ukraina).
 • Wykład gościnny „Polska diaspora w Rosji w ujęciu historycznym” — dr Vladimir Shajdurov (Newski Instytut Języka i Kultury, Sankt Petersburg).
 • „Ewolucja parlamentaryzmu w Rosji” — dr Wojciech Kotowicz z Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.
 • Wykład gościnny „O źródeł militarnych tradycji Rosji” — prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski).
 • Prezentacja książki Leonida Stołowicza „Historia filozofii rosyjskiej” — prof. dr hab. Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański).
 • Wykład gościnny „Badania slawistyczne na Université Paris Sorbonne” — dr Laurent Tararenko (Paryż, Ferancja).

2010

 • Prezentacja książki Borisa Uspienskiego „Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej” — prof. dr Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański).
 • Wykład gościnny na temat: „Współczesny stan badań slawistycznych na Ukrainie” — prof. dr hab. Ludmiła Wachnina (Kijów / Ukraina).
 • Wykład panelowy na temat: „Religijny wymiar dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego. Historia i współczesność” — prof. dr hab. M. Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
 • Wykład gościnny na temat: “Diasporas and nation-building : The case of the Belorussian in the UK” — prof. dr hab. Jim Dingley (Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania).
 • Wykład gościnny na temat „Polskie poszukiwania innej Rosji” — prof. dr hab. Tadeusz Sucharski (AP w Słupsku).
 • Wykład gościnny „Język rosyjskim w interkulturowym świecie” — prof. dr hab. Jurij J. Prochorow (Instytut Języka Rosyjskiego, Moskwa / Rosja).
 • Wykład gościnny na temat: „Polska mniejszość na Białorusi w drugiej połowie” XX w. — doc. dr Anatolij Wielikij (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Mińsk / Białoruś)
 • Wykład gościnny na temat: „Принципы и методы филологического анализа текста” — prof. dr hab. Aleksander Łoszakow (Uniwersytet Archangielski, Filia w Siewerodwińsku, Rosja)
 • Wykład gościnny na temat: „Русский Север в пространстве и времени: основные этапы освоения Беломорского Севера и особенности формирования северной культуры в X-XIX вв.” — doc. dr Maria Bałowa (Uniwersytet Archangielski, Filia w Siewerodwińsku, Rosja).
 • Wykład gościnny na temat: „Святость как феномен русской культуры” — doc. dr Swietłana Smirnowa (Uniwersytet Archangielski, Filia w Siewerodwińsku, Rosja)

2011

 • Wykład gościnny „Język białoruski w komunikacji potocznej: iluzje i realność” — doc. dr Tacciana Ramza, Uniwersytet Białoruski (Białoruś).
 • Wykład gościnny „Literatura polska w Ameryce Północnej i Anglii 1560-2010” — prof. Michał J. Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Foreign Languages and Literature.
 • Wykład gościnny ”Kresy in the Photographs of  Louise Arner Boyd, American Explorer” — dr Susan Gibson Mikoś, Brown University.
 • Wykład gościnny „Русские народные говоры Башкирии” — doc. dr Гузель Мансуровна Курбангалеева, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Ufie (Rosja).

2012

 • Wykład gościnny „Źródła do dziejów dawnej Rzeczypospolitej i polonika  w Mińskim Archiwum Historycznym” — dr Włodzimierz Denisow, główny archiwista w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (Białoruś).
 • Wykład gościnny „Церковнославянский словарь Петра Алексеева” — dr Сергей Владимирович Феликсов, Prawosławny Uniwersytet Święto-Tichonowski (Rosja).
 • Wykład gościnny „Церковная лексика в речи жителей города Северодвинска” — doc. dr Светлана Анатольевна Смирнова, Arktyczny Uniwersytet Federalny imienia M. W. Łomonosowa (Rosja).
 • Wykład gościnny „Język starocerkiewnosłowiański w XX wieku” — prof. dr hab. Aleksander Krawiecki, Instytut Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja).
W czerwcu 2011 roku w ramach międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej nt. «Польско-восточносла­вян­ские культурные, литературные, языковые отношения: факты, стереотипы, ми­фы» CBEW przeprowadził okrągły stół „Wartości społeczne w zmieniającej się Europie — w zwierciadle opinii społecznej, środków masowego przekazu, języka” z udziałem specjalistów z Polski (Gdańska, Warszawy, Olsztyna) i Rosji (Moskwy, Ufy i Włodzimierza).