Prof. dr hab. ALEKSANDER KIKLEWICZ (ur. 1957) — pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Dyrektor Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie. Redaktor naczelny rocznika „Паланістыка — Полонистика — Polonistyka”, a także suplementu „Monografie”. Członek rady programowej czasopism „Acta Neophilologica” oraz „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna”.
Prace naukowe (około 450) w zakresie teorii i filozofii języka, lingwistyki komunikacyjnej, semantyki, lingwistyki tekstu, gramatyki funkcjonalnej, składni, psycholingwistyki, lingwistyki konfrontatywnej, popularyzacji wiedzy o języku.


Książki

Strona internetowa:  http://moskit.uwm.edu.pl/~aleksander.kiklewicz/

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego
ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
 
Adres e-mail: aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl