UCHWAŁA Nr 205 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej

(do pobrania w formacie PDF)