Centrum Badań Europy Wschodniej (CBEW) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwała senatu UWM w dniu 29 czerwca 2007. Misją Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów polski z krajami Europy wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy wschodniej.
Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych, współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury, organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane, inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów, pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach centrum, prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa, prowadzenie działalności promocyjnej.

Объявляется набор на двухнедельные
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Перспективы гуманитарных и социальных наук
5–19 ИЮЛЯ 2020
Курсы пройдут в Словакии, в термальном курорте Турчанске-Теплице (Turčianske Teplice)

Подробнее:

WORD PDF