Działalność międzynarodowa CBEW pośredniczył w podpisaniu umów międzynarodowych o współpracy UWM w Olsztynie. Partnerskie uczelnie, które podpisały takie umowy, to:

• Instytut Historii Litwy w Wilnie (Litwa); 2008
• Pomorski Uniwersytet w Archangielsku, Filia w Siewierodwińsku (Rosja); 2008
• Włodzimierski Uniwersytet Państwowy (Rosja); 2010
• Instytut Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Ukraina); 2010
• Instytut Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja); 2011
• Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Kazachstan); 2011
• Permski Narodowy Badawczy Uniwersytet Politechniczny (Federacja Rosyjska); 2012

W ramach współpracy międzynarodowej zorganizowano pobyt stażowy pracowników UWM, wygłoszenie przez nich cyklów wykładów gościnnych na uczelniach wyższych Europy Wschodniej:

• 2008: na Baszkirskim Uniwersytecie Państwowym (Rosja)
• 2009: na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (Białoruś)
• 2011-2103: na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Abaja (Kazachstan)
• 2011-2013: Kazachski Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych oraz Języków Światowych (Kazachstan)
• 2013: na Kazachskim Uniwersytecie Żeńskim (Kazachstan)

Studia podyplomowe

Program studiów podyplomowych Europy „Europeistyka środkowo- i wschodnioeuropejska”
Program studiów podyplomowych „Komunikacja międzykulturowa”