Tygodniowy plan zajęć

Informujemy, że studenci: IV roku teologii, II roku nauk o rodzinie pierwszego stopnia i I roku nauk o rodzinie drugiego stopnia zobowiązani są do wyboru opiekuna naukowego, pod kierunkiem którego będą pisać pracę dyplomową -
Oferta ...  -zapisy w dziekanacie lub pod nr tel. 89 523 89 46 (PN-PT w godz. 9.00-13.00).


Realizacja zajęć w semestrze zimowym i letnim 2021/2022 odbywa się stacjonarnie w siedzibie wydziału.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022- pobierz plik

Legenda planu
Plan nauczyciele - semestr letni 2021/2022 (02.05.2022)
Plan studenci - semestr letni 2021/2022 (02.05.2022)

Zapisy na zajęcia dydaktyczne - semestr letni 2021/2022- informacje

Przedmioty do wyboru WT - semestr letni 2021/2022- oferta zajęć Zapisy od 17 lutego 2022 r., godz. 9.00 telefonicznie (89 523 89 46) lub w dziekanacie.

Przedmiot ogólnouczelniany i humanistyczno-społeczny- semestr letni 2021/2022 - oferta zajęć i termin zapisówZapisy

W-F - semestr letni 2021/2022 -   oferta zajęć  zapisy w terminie od 14 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do  18 lutego  2022 r. do godz. 23.59.

Język obcy - semestr letni 2021/2022 -   oferta zajęć zapisy w terminie od 14 lutego 2022 r. od godz. 10.00 do  16 lutego  2022 r. do godz. 23.59.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego, humanistyczno-społecznego, języka obcego i wychowania fizycznego

.