Tygodniowy plan zajęć

Plan nauczyciele - semestr zimowy aktualizacja 26 października

Plan studenci - semestr zimowy aktualizacja 26 października

Seminaria Katedra Teologii Biblijnej
                                                  Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
                                                  Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
                                                  Katedra Teologii Moralnej i Etyki
                                                  Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
                                                  Katedra Nauk o Rodzinie

Zapisy na zajecia dydaktyczne - semestr zimowy 2017/2018

Przedmioty do wyboru - semestr zimowy 2017/2018

Konwerstatorium - semestr zimowy 2017/2018

Oferta i zasady realizacji zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018