Tygodniowy plan zajęć

Plan nauczyciele - semestr letni 2017/2018 (aktualizacja: 01. 03. 18.)

Plan studenci - semestr letni 2017/2018 (aktualizacja: 01. 03. 18.)

Zapisy na zajęcia dydaktyczne - semestr letni 2017/2018

Przedmioty do wyboru - semestr letni 2017/2018   aktualizacja: 19.02.18 (zmiana terminu zajęć u ks. Z. Żywicy, z tygodnia 2 na tydzień 1. Studentów, którym zmiana koliduje z zajęciami, zapraszamy do dziekanatu w celu zmiany zapisu).

Przedmiot ogólnouczelniany dla studentów Wydziału Teologii - semestr letni 2017/2018

Zasady realizacji zajęć z  przedmiotu ogólnouczelnianego w semestrze letnim roku akad. 2017/2018

Zasady realizacji zajęć z języka obcego w semestrze letnim roku akad. 2017/2018

Wykaz certyfikatów potwierdzajacych znajomość języka obcego

Oferta i zasady realizacji zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akad. 2017/2018

Seminaria Katedra Teologii Biblijnej
                                                  Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
                                                  Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
                                                  Katedra Teologii Moralnej i Etyki
                                                  Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
                                                  Katedra Nauk o Rodzinie