Tygodniowy plan zajęć

Plan nauczyciele - semestr letni 2018/2019 (aktualizacja: 13.06.2019)

Plan studenci - semestr letni 2018/2019 (aktualizacja: 13.06.2019)

Zapisy na zajęcia dydaktyczne - semestr letni 2018/2019 -informacje
Przedmioty do wyboru WT 
Konwersatorium WT
Translatorium WT

Obowiązkowe wykłady dla I i II roku z BHP, OWI, Etykiety i Ergonomii - informacje

Oferta zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego realizowanego w Kortowie w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Zasady realizacji zajęć z  przedmiotu ogólnouczelnianego realizowanego w Kortowie w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Oferta zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Zasady realizacji zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Oferta zajęć z  języka obcego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Zasady realizacji zajęć z  języka obcego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Seminarium naukowe - terminy spotkań

                  Seminaria  - oferta:  Katedra Teologii Biblijnej
                                                  Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
                                                  Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
                                                  Katedra Teologii Moralnej i Etyki
                                                  Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
                                                  Katedra Nauk o Rodzinie

 Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019