Tygodniowy plan zajęć

Uwaga, zmiana planu. Nowy plan obowiązuje od 5 listopada 2018

Plan nauczyciele - semestr zimowy 2018/2019 (aktualizacja: 30.10. 18.)

Plan studenci - semestr zimowy 2018/2019 (aktualizacja: 30.10. 18.)

Zapisy na zajęcia dydaktyczne - semestr letni 2018/2019 -informacje
Przedmioty do wyboru WT -wkrótce, po 4 lutego 2019 r.
Konwersatorium WT - wkrótce, po 4 lutego 2019 r.
Oferta zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Zasady realizacji zajęć z  wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Seminaria naukowe -terminy spotkań

                  Seminaria  - oferta:  Katedra Teologii Biblijnej
                                                  Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
                                                  Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
                                                  Katedra Teologii Moralnej i Etyki
                                                  Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
                                                  Katedra Nauk o Rodzinie

 Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019