System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  • Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM - przewodniczący
  • ks. dr hab. Antoni Jucewicz
  • ks. dr Cezary Opalach
  • dr Maria Piechocka-Kłos
  • dr Sylwia Mikołajczak - sekretarz
  • mgr lic. Zofia Szon - przedstawiciel RWSD

 

Komisja ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia:

  • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący

 

Dokumenty formalno-prawne:

 

Raporty i sprawozdania