System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • ks. dr Janusz Ostrowski - przewodniczący
 • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • ks. dr hab. Bogdan W. Matysiak, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski
 • ks. dr Janusz Ostrowski
 • dr Maria Piechocka-Kłos
 • mgr Sylwia Mikołajczak - sekretarz
 • mgr Janusz Ruciński - przedstawiciel RWSD
 • Daniel Bojarski - przedstawiciel RWSS
 • Szymon Gut - przedstawiciel RWSS

 

Komisja ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia:

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr Antoni Jucewicz
 • ks. dr Cezary Opalach

 

Dokumenty formalno-prawne:

 

Raporty i sprawozdania