Badanie losów Absolwentów

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 3 lata po ukończeniu studiów 2016/2017" - raport wydziałowy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów WT UWM - 6 miesięcy po ukończeniu studiów rocznik 2019/2020

Raport z badania losów zawodowych absolwentów WT UWM - 6 miesięcy po ukończeniu studiów rocznik 2018/2019

Raport z badania losów zawodowych absolwentów WT UWM - 6 miesięcy po ukończeniu studiów rocznik 2017/2018

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 3 lata po ukończeniu studiów 2014/2015" - raport wydziałowy

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 5 lat po ukończeniu studiów 2013/2014" - raport wydziałowy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów WT UWM - 6 miesięcy po ukończeniu studiów rocznik 2016/17

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 3 lata po ukończeniu studiów 2013/2014" - raport wydziałowy

Raport z badania ankietowego na temat "Studia z perspektywy absolwenta - rocznik 2015/2016" - raport wydziałowy

 

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 3 lata po ukończeniu studiów 2012/2013" - raport uczelniany

Raport z badania ankietowego na temat "Studia z perspektywy absolwenta - rocznik 2014/2015" - raport uczelniany

 

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie - 3 lata po ukończeniu studiów 2012/2013" - raport wydziałowy

Raport z badania ankietowego na temat "Studia z perspektywy absolwenta - rocznik 2014/2015" - raport wydziałowy

Raport z badania ankietowego na temet "Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie-5 lat po ukończeniu studiów. Rocznik 2015-2016" - raport wydziałowy