INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami studiów oferowanymi na
Wydziale Nauk Technicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Logo Wydziału i publikacja na 50-lecie Wydziału

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na Wydziale Nauk Technicznych lub w jego otoczeniu.
Prezentują kampus uniwersytecki, budynki oraz wyposażenie Wydziału.