POMOC MATERIALNA

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. Zapomogę,
  4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Budynek Wydziału