STUDIA I STOPNIA: (rekrutacja letnia 2022 r.)
1. Energetyka,
2. Inżynieria w logistyce,
3. Mechanika i budowa maszyn,
4. Mechatronika.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku).
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.
Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

PROGRAMY STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA w postaci uchwał Senatu UWM:
Energetyka, stopień pierwszy, Uchwała Nr 454 z dnia 29 marca 2019 r.
Inżynieria w logistyce, stopień pierwszy, Uchwała Nr 147 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Mechanika i budowa maszyn, stopień pierwszy, Uchwała Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Mechatronika, stopień pierwszy, Uchwała Nr 457 z dnia 29 marca 2019 r.


STUDIA II STOPNIA:
1. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (studia stacjonarne),
2. Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne i niestacjonarne),
Specjalności:
- Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn,
- Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn,
3. Mechatronika (studia stacjonarne).

Studia II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku).
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.
Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia.

PROGRAMY STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA w postaci uchwał Senatu UWM:
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, stopień drugi, Uchwała Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Mechanika i budowa maszyn, stopień drugi, Uchwała Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Mechatronika, stopień drugi, Uchwała Nr 458 z dnia 29 marca 2019 r.


SZCZEGÓŁY KIERUNKÓW STUDIÓW DOSTĘPNE SĄ W MENU POWYŻEJ.


Budynek Wydziału od strony rzeki Kortówki