MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH

Poza standardowym programem kształcenia, dostępne są:
  1. Studia dualne (studia realizowane częściowo w zakładach produkcyjnych, np. Michelin Polska S.A., Tetra Pak Sp. z o.o., ZH-U Zygmunt Żarna),
  2. Staże i praktyki przemysłowe,
  3. Stypendia fundowane przez firmy,
  4. Darmowe oprogramowanie edukacyjne do zastosowania na komputerach studentów,
  5. Certyfikaty znajomości wiodących programów komputerowego wspomagania projektowania,
  6. Szkolenia do egzaminów na uprawnienia.
Jezioro Kortowskie, w oddali przystań uniwersytecka gdzie m.in. można zdobyć patent żeglarski

MOŻLIWOŚCI WYJAZDÓW DO INNYCH UCZELNI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
W naszej uczelni funkcjonują programy wymiany studentów, takie jak ERASMUS+, MOSTAR i MOSTECH.
W ramach tych programów studenci mogą zrealizować semestr lub dwa nauki na innej uczelni w kraju i za granicą. Więcej szczegółów w linkach:
Program Erasmus+
Krajowe Programy Mobilności Studentów

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NAUKOWEGO
Studenci moga uczestniczyć w pracach kół naukowych funkcjonujących na Wydziale oraz w pracach naukowych często zwieńczonych publikacjami naukowymi oraz patentami.

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU Z FIRMAMI
W kształceniu studenta studiów technicznych niezwykle ważny jest kontakt z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Stąd w programie studiów każdego kierunku na Wydziale istotna jest praktyka zawodowa.
Wydział, na podstawie podpisanych umów, współpracuje z wieloma firmami produkcyjnymi. Wspólpraca ta ułatwia studentom realizację praktyk, które są ważnym skłądnikiem edukacji przyszłego inżyniera i magistra inżyniera.
Lista firm, zktórymi Wydział podpisał umowy dostęna jest na stronie:
Współpraca Wydziału Nauk Technicznych z firmami