Zastanawiasz się, czy od wyboru kierunku studiów
zależą zarobki po studiach?

Możesz to sprawdzić
w ogólnopolskim systemie monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.
https://ela.nauka.gov.pl/
Karta:


Zadbaj o swoją przyszłość !!!
WYBIERZ STUDIA
NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie