Projekty międzynarodowe

Uzyskane projekty międzynarodowe

 

2013–2014: Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce vs. Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji – międzynarodowy projekt przyznany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki [dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM – kierownik projektu, prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw., dr Karolina Babuchowska, dr Wiesława Lizińska i dr Krzysztof Szulborski – wykonawcy]

2013–2014: Case Management in der Beschäftigungsförderung und im Gesundheitswesen, DE2 LLP-Leo-Gru (BiBB) – międzynarodowy projekt przyznany przez Komisję Europejską [prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – koordynator projektu ze strony polskiej, dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM i dr Wiesława Lizińska – wykonawcy]

2011–2012: Unternehmerbilder in Deutschland und Polen: Vergleich von Kompetenzen und Potenzialen projekt przyznany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, nr 100159 [prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – kierownik projektu, dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM, dr Karolina Babuchowska i dr Wiesława Lizińska – wykonawcy]

2007–2010: Europäisch-Turkmenisches Weiterbildungszentrum für fachübergreifende Berufsqualifizierun im Gas- und Erdölsektor – europejski projekt Tempusa, JEP_26149_2005 [prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – koordynator projektu]