Obszary badań

Obszar badawczy:

Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym  i regionalnym

Koordynator grupy problemowej: dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

TematKierownik tematuJednostka
Ekonomiczne i kulturowe aspekty rozwoju regionalnego

dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM

Katedra Makroekonomii
Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarujących
w dobie gwałtownych zmian otoczenia

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Katedra Mikroekonomii 
Regionalne uwarunkowania polityki gospodarczejprof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Metody matematyczne,  statystyczne i ekonometryczne  w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznychdr inż. Małgorzata Grzywińska-RąpcaKatedra Metod Ilościowych
Uwarunkowania powstania i efekty szarej strefydr hab. Andrzej Buszko, prof. UWMKatedra Finansów  i Bankowości
Współczesne aspekty polityki społecznej i ubezpieczeń

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska,  prof. UWM

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Obszar badawczy:

Organizacja i zarządzanie w warunkach niepewności

Koordynator grupy problemowej: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

TematKierownik tematuJednostka
Współczesne uwarunkowania zarządzania

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski,  prof. zw.

 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Rozwój rynków i działań marketingowych

 

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

 
Katedra Analizy Rynku  i Marketingu 
Gospodarowanie zasobami w warunkach zrównoważonego rozwoju

dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM

 

Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu

 
 

Mezoekonomiczny wymiar innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych

dr  hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi 

dr Małgorzata Cygańska

Katedra Rachunkowości

 
Zarządzanie produktem oraz projektowanie i ocena towarów w aspekcie jakości

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. zw.

Katedra Towaroznawstwa