Informacje dla studentów I roku (2022/23)

Odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczeń, umowy (dotyczy studentów studiujących w formie niestacjonarnej) oraz opłata ubezpieczenia NNW!

Uprzejmie informujemy że odbiór legitymacji studenckiej przez studentów I roku odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych (ul. Oczapowskiego 4) według następującego harmonogramu:

STUDIA STACJONARNE

03.10.2022 r. – godz.12.00-14.30

KIERUNKI: ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - SALA nr 20

KIERUNEK: EKONOMIA - SALA nr 12

 

04.10.2022 r. – godz.09.00-14.00

KIERUNKI: ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - SALA nr 18

KIERUNEK: EKONOMIA - SALA nr 18

 

STUDIA NIESTACJONARNE

08.10.2022 r. – godz.09.00-13.00 (Studia I stopnia)

KIERUNKI: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - SALA nr 18

 

15.10.2022 r. – godz.09.00-13.00 (Studia II stopnia)

KIERUNKI: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE - SALA nr 18

Warunkiem odebrania dokumentów jest uiszczenie opłaty za legitymację w kwocie 22 zł (numer konta dostępny po zalogowaniu w systemie USOS).

Ubezpieczenia NNW i OC

- Opłata za ubezpieczenie NNW (wariant I) -65 zł (płatność gotówką w dziekanacie)

- Opłata za ubezpieczenie NNW (wariant II) -85 zł (płatność gotówką w dziekanacie)

Informacje o ubezpieczeniu na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

Przypominamy, że od dnia 04 października rusza rejestracja żetonowa na obowiązkowe przedmioty ogólnouczelniane i języki obce.

Przy rejestracji żetonowej może posłużyć się niniejszą instrukcją.

Aktualizacje informacji o zapisach i realizacji zajęć z przedmiotów objętych formułą "Rejestracji żetonowej" zostały zamieszczone na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru

Jednocześnie informujemy, że studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji za pośrednictwem USOSweb i modułu mLegitymacja.

mLegitymacja studencka to mobilna wersja dokumentu (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej), potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 

Link: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/mlegitymacja-studencka-juz-uwm