Zaproszenie na wykład

Uprzejmie zapraszam na wykład pt. „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Wykład poprowadzi przedstawiciel Warszawskiego Instytutu Bankowości. Podczas spotkania omówione zostaną różnorodne formy i instrumenty oszczędzania oraz długoterminowego lokowania wolnych środków pieniężnych.

dr Konrad Szydłowski

Koordynator Programu
„Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki”