Zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ma zaszczyt zaprosić na
UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości
 • Przemówienie inauguracyjne Dziekan WNE dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, prof. UWM
 • Wystąpienie JM Rektora dr. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM
 • Wręczenie nominacji opiekunom I roku studiów
 • Gaude Mater Polonia
 • Immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus Igitur
 • Podziękowanie prof. dr. hab. Romanowi Kisielowi
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt.: „Przyszłość nauk o zarządzaniu i jakości. Wyzwania w postcovidowej gospodarce”

Uroczystość akademicka odbędzie się
3 października 2022 r. o godz. 9:00
w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM
ul. Dybowskiego 11, Olsztyn-Kortowo