Zaproszenie na konferencję naukową

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 r. w Lidzbarku Warmińskim.

Celem konferencji jest prezentacja różnych modeli rozwoju miast, ze szczególnym uwzględnieniem modelu rozwoju miast sieci Cittaslow oraz integracja przedstawicieli różnych środowisk wokół problematyki rozwoju małych miast.

Zakres tematyczny konferencji:

 • modele rozwoju miast i ich sieci,
 • uwarunkowania rozwoju miast,
 • potencjał rozwojowy miast,
 • rewitalizacja miast i terenów wiejskich,
 • zarządzanie miastem i jego relacjami z otoczeniem.

Organizatorami Konferencji są:

 • Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej,
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow,
 • Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”,
 • Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Partnerem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie: http://bais.p.lodz.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/ii-konferencja-naukowa-modele-rozwoju-miast