Zaproszenie do udziału w operacji w zakresie SIR

Wydział Nauk Ekonomicznych jest partnerem w realizacji działań związanych z rozwojem regionu. Zapraszamy do udziału w operacji nt. „BUDOWANIE SIECI PARTNERSTW W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU ŻYWNOŚCI REGIONALNEJ I EKOLOGICZNEJ" w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://wmodr.pl/informacje/847