Wybory przedstawiciela do Rady Kół Naukowych UWM

KOMUNIKAT

Zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prodziekan ds. Studenckich informuje, że zebranie wyborcze w celu wyboru

WYDZIAŁOWEGO przedstawiciela
w Radzie Kół Naukowych UWM

na Wydziale Nauk Ekonomicznych
odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 1700. Zebranie odbędzie się sali nr 18
w Dziekanacie (Oczapowskiego 4). Informuję, że czynne i bierne prawo wyborcze, zgodnie z §6 ust.4 przysługuje przewodniczącym kół naukowych działających na Wydziale.

W przypadku braku kworum wybory odbędą się w drugim terminie o godz. 1715.

Prodziekan

dr Marek Siemiński