Święto Wydziału Nauk Ekonomicznych – pierwszy dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia wręczony

 

W tym roku mija 18 lat istnienia UWM. Święto Uniwersytetu, któremu towarzyszyły promocje doktorskie i habilitacyjne, odbyło się 2 czerwca.

Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału od uzyskania uprawnień habilitacyjnych dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia odebrała Pani dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali również pracownicy naszego Wydziału, którzy uzyskali stopnie w innych uczelniach:

dr hab. Rafał Warżała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

dr hab. Krzysztof Krukowski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z kolei dyplomy doktora otrzymali:

dr Aleksandra Olejarz-Wahba, dr Kamil Decyk oraz dr Łukasz Menart.

Święto UWM to także okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych i uczelnianych za pracę na rzecz uczelni i nauki.

Na naszym Wydziale Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: dr Aldona Orłowska i mgr Małgorzata Banasiak.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę odebrała dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca, natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał dr Zbigniew Nasalski.