Seminarium naukowe poświęcone zapoznaniu się z koncepcją i założeniami rozpraw doktorskich

W dniu 16 stycznia 2019 r. (środa) w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych (ul. Oczapowskiego 4) odbędzie się seminarium poświęcone zapoznaniu się z koncepcją i założeniami rozpraw doktorskich:

mgr. Wojciecha Dereszewskiego

na temat: Rola władz lokalnych w kreowaniu przedsiębiorczości gospodarczej na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego.(godz. 11.15),

mgr. Grażyny Kowalewskiej

na temat: Uwarunkowania decyzji migracyjnych studentów kierunku pielęgniarstwo w Polsce Wschodniej. (godz. 12.00).