Rekrutacja na szkolenia

UWAGA! Rozpoczęła się rekrutacja do szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 13. „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE”.

Proces rekrutacji składa się z 2 etapów:

1 etap: ogłoszenie i prowadzenie naboru od 03.12.2018 r. do 10.12.2018 r., przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naboru zgłoszeń;

2 etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu od 11.12.2018 r. do 18.12.2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty  na stronie https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-nauk-ekonomicznych

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie projektu zachęcamy do kontaktu:

Koordynator projektu:

 dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof.UWM

e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

Asystent koordynatora:

 dr Tomasz Wierzejski:

tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 4, pok. 6

czynne w poniedziałek (godz. 10.00-12.00), środę (godz. 9.00-11.00) i czwartek (godz. 11.00-13.00)