Przedmiot z Harvard Business School na Wydziale Nauk Ekonomicznych

1 czerwca br. wręczono certyfikaty studentom Wydziału Nauk Ekonomicznych biorącym udział w przedmiocie Microeconomics of Competitiveness. Już od ponad 10 lat Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, działające w strukturach WNE, posiada afiliację Harvard Business School na prowadzenie zajęć w oparciu o formułę stworzoną przez światowej sławy ekonomistę prof. Michaela E. Portera. Zakres realizowanego przedmiotu dotyczy szeroko pojętej problematyki konkurencyjności, a istotną częścią kursu jest przybliżenie studentom teorii klastrów i ich wpływu na konkurencyjność gospodarki. Podczas zajęć, zgodnie z filozofią Harvard Business School, analizowane są liczne studia przypadków. Są one podstawą metody nauczania stosowanej w tej prestiżowej amerykańskiej uczelni. Zajęcia z Microeconomics of Competitiveness prowadzą dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM i dr Dominika Kuberska z Katedry Analizy Rynku i Marketingu.

W uroczystym zakończeniu kursu wzięło udział Kolegium Dziekańskie WNE oraz zaproszeni Goście. Studenci, którzy uczestniczyli w jego 7. edycji, otrzymali z rąk Dziekana prof. dr. hab. Romana Kisiela oraz Prodziekan dr hab. Anny Organiściak-Krzykowskiej, prof. UWM certyfikaty uczestnictwa. Są one efektem dwóch semestrów nauczania prowadzonego w języku angielskim w oparciu o materiały opracowane w Harvard Business School. Część uroczystości poświęcona była wysłuchaniu prezentacji zespołów, które w mijającej edycji przygotowały najlepsze projekty końcowe. Ich autorów nagrodzono za analizę klastra jachtowego (I miejsce) i klastra wódki (II miejsce). Nagrody w tej kategorii wręczyli Prodziekani WNE – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska i dr Tomasz Wierzejski.

MICROECONOMICS OF COMPETITIVENESS