Projekt "Młody dorosły - świadomy uczestnik rynku finansowego"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dzieli się wiedzą nie tylko ze studentami, ale i młodzieżą szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego. Edukacja ekonomiczna, a szczególnie świadomość finansowa nadal nie jest w Polsce satysfakcjonująca.

Ten fakt skłonił pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych do wystąpienia o finansowanie zewnętrzne, które wesprze kształtowanie u młodych ludzi świadomych postaw związanych z finansami i zaciąganiem zobowiązań. Projekt pn. "Młody dorosły - świadomy uczestnik rynku finansowego" uzyskał wsparcie merytoryczne i finansowe Narodowego Banku Polskiego w ramach działań na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Zespół projektu

Dzięki temu młodzież szkół średnich województwa weźmie udział w warsztatach, grach symulacyjnych oraz zajęciach i prelekcjach związanych m.in. z alternatywnymi sposobami inwestowania, przedsiębiorczością oraz pracą zespołową w osiąganiu wspólnych celów. Uczniowie poznają również specyfikę sytuacji mieszkaniowej młodych gospodarstw domowych oraz elementy ekonomii behawioralnej, która ma swoje przełożenie również na rynek nieruchomości.

Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest dr Marcin Janusz. Prowadzącymi zajęcia w ramach projektu są pracownicy WNE: dr Karol Wojtowicz, dr Kamil Kotliński oraz dr Marcin Bogdański. W skład zespołu weszła również dr Justyna Brzezicka z Wydziału Geoinżynierii UWM. O szczegółach projektu będziemy informowali na bieżąco.