Organizacja procesu dydaktycznego w roku akad. 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w następującym trybie:

1. Na kierunku EKONOMIA: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

2. Na kierunku ZARZĄDZANIE: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

3. Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI: zajęcia w trybie mieszanym. Studenci pierwszego roku rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

Studenci pierwszego roku wszystkich kierunków zostaną zaproszeni do odwiedzenia Wydziału i dziekanatu na początku października w celu odbioru legitymacji studenckich oraz podpisania stosowanych dokumentów (szczegółowy harmonogram wydawania legitymacji zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej Wydziału). W czasie tych wizyt odbędą się spotkania informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, w czasie których zostaną wyjaśnione zasady funkcjonowania Wydziału oraz realizacji zajęć dydaktycznych w najbliższym semestrze.

W przypadku kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym. Rozpoczną się w trybie zdalnym (na pierwszym roku od 19.10.2020 r., na pozostałych latach od 05.10.2020 r.), a następnie w okresie od 16.11.2020 r. do 18.12.2020 r. zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Kortowie. W tym czasie w sposób skumulowany realizowane będą przedmioty, w których programie przewidziano laboratoria. Zajęcia te będą realizowane w małych grupach, z należytym zachowaniem wymaganych standardów higienicznych. Po 18.12.2020 r. zajęcia będą ponownie realizowane w trybie zdalnym i w ten sposób będą odbywały się już do końca semestru.

W związku ze szczególną i dynamiczną sytuacją zarówno w kraju jak i na Uczelni, bardzo prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej Wydziału, na której na bieżąco będą umieszczane aktualne informacje oraz plany zajęć.


Komunikat dotyczący zakwaterowania w akademikach

Informujemy, że studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania krótkoterminowego, w Domu Studenckim. 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rezerwacji miejsca oraz ceny za pobyt krótko i długoterminowy są zamieszczone na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/akademiki-2020-2021/