Konferencja projektu UNIFORS 2020

23 listopada 2021 r. na UWM odbyła się konferencja kończąca międzynarodowy projekt prowadzony w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych. UNIFORS czyli Universities for Future Work Skills 2020 to projekt, którego celem było wychwycenie luk w szkoleniu z umiejętności miękkich w europejskich szkołach wyższych. Skupia 7 partnerów, w tym 5 uniwersytetów: Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie (Rumunia), Szkołę Wyższą Prowincji Liège (Belgia), Uniwersytet w Vigo (Hiszpania) i Politechnikę w Porto (Portugalia) oraz 2 firmy konsultingowe: Infalia z Grecji i Método Estudios Consultores SLU z Hiszpanii. Polskę reprezentuje w nim UWM, który był liderem konsorcjum a koordynatorem dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM, kierownik Katedry Finansów na WNE. Projekt przygotowany był w ramach programu Partnerstwo Strategiczne Erasmus +.

W ramach projektu przeprowadzono badania wśród przedsiębiorców, nauczycieli akademickich i studentów w 6 państwach UE. Na ich bazie przygotowano 36 godzinny kurs online wraz z materiałami dydaktycznymi dla studentów zwiększający ich wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji miękkich. Jednym z ważniejszych punktów projektu było tygodniowe spotkanie szkoleniowe uczestników UNIFORS w Liège w Belgii. Uczestniczyli w nim nauczyciele akademiccy i studenci z 5 państw w sumie 60 osób. Studenci zostali podzieleni na 8 międzynarodowych grup. Wszystkie grupy przeszły szkolenie dotyczące podnoszenia kompetencji miękkich, na które składały się kompetencje organizacyjne, czyli praca zespołowa i zarządzanie czasem; kompetencje kreatywne, czyli komunikacja interpersonalna i kreatywne myślenie; analiza problemowa, czyli myślenie krytyczne i analityczne oraz rozwiązywanie problemów, czyli podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Kursowicze uzbrojeni w tę wiedzę podjęli następnie wspólne działania. Chodziło w nich o zaproponowanie rozwiązania rzeczywistych problemów, z którymi borykają się 4 belgijskie firmy biorące udział w wydarzeniu: Prayon, Technifutur, DHL oraz Gaming.

  

W konferencji kończącej projekt brało udział 8 profesorów z 5 państw UE, studenci uczestniczący w spotkaniu w Liege oraz przedstawiciele biznesu z Polski i z zagranicy. W debacie konferencyjnej brali udział przedstawiciele: Wipasz S.A., Michelin Polska Sp. z o.o., Infalia P.C., CIITT UWM oraz WNE.