Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM
uwm wbz

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40
fax:+48(089)523 38 27
e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl
Wydział
bip

bip
 Nadanie tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA - prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi (29.05.2013r.)
 ABSOLWENCI` 2013
 Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
Katedra Pszczelarstwa
Juwenalia
Kortowo z lotu ptaka
Jubileusz 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Bioinżynierii Zwierząt - ul. Michała Oczapowskiego 5
Aktualności
kropki
UWAGA - Ramowa organizacja roku akademickiego 2014/2015
data publikacji: Poniedziałek, 19 stycznia 2015 r.
Przypominamy nauczycielom i studentom, że zgodnie z obowiązującą ramową organizacją roku akademickiego 2014/2015 (DECYZJA Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2014 r.), w dniach 29.01.2015 r. (czwartek) oraz 2.02.2015 r. (poniedziałek), należy zrealizować zajęcia dydaktyczne z wtorku.
kropki
UWAGA - REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA!!!
data publikacji: Piątek, 28 grudnia 2012 r.
UWAGA REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 2015! Już 2 lutego rusza rekrutacja kandydatów na studia drugiego stopnia-magisterskie na kierunku ZOOTECHNIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne). W ofercie specjalności na studiach stacjonarnych po raz pierwszy specjalność "Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka"! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja śródroczna oraz na stronie www.uwm.edu.pl (zakładka Kandydaci/Rekrutacja śródroczna 2015).
kropki
UWAGA - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
data publikacji: Piątek, 09 stycznia 2015 r.
Biorąc pod uwagę kumulację terminów sesji egzaminacyjnej, egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz rekrutacji śródrocznej na studia drugiego stopnia (magisterskie), decyzją Dziekana Wydziału ustala się dodatkowy zjazd egzaminacyjny na studiach niestacjonarnych dla studentów IV roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w dniach 23-25 stycznia 2015 r. W tym terminie, niezależnie od terminu sesji egzaminacyjnej, nauczyciele egzaminujący powinni umożliwić zainteresowanym studentom przystąpienie do zaliczenia przedmiotu.
kropki
UWAGA! Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2014/2015
data publikacji: Piątek, 19 września 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku ak. 2014/2015 są zamieszczone w zakładkach CZYTAJ WIĘCEJ oraz STUDIA/TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH.
kropki