Dziekanat

Adres

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5
Tel. (89) 523 34 05, 523 36 40
Fax. (89) 523 38 27
e-mail: bzw@uwm.edu.pl   lub  wbz@uwm.edu.pl
 
 

Kierownik oraz studia doktoranckie

mgr inż. Marzena Baniel
tel. /fax:+48 89 523 34 05, +48 89523 36 40,
pokój nr 138
e-mail: frejm@uwm.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 9:00-11:00 i 12:00-14:00

 

Sprawy studenckie

Specjalista - mgr inż. Teresa Święcicka
studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Zootechnika IV rok, Bioinżynieria Produkcji żywności oraz  Zwierzęta w Rekreacji, Edukacji i Terapii
tel.: +48 89 523 36 40,
pokój nr 132   
e-mail: teresa.swiecicka@uwm.edu.pl

Samodzielny referent - mgr Agnieszka Krajewska
Studia stacjonarne I stopnia - I oraz III rok, kierunek: Zootechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia, pomoc materialna dla doktorantów i studentów niestacjonarnych
tel.:  +48 89 523 36 40,
pokój nr 132 
e-mail: agnieszka.krajewska@uwm.edu.pl

Starszy referent - mgr Anna Węzelowska
studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Zootechnika, studia stacjonarne II rok oraz studia II stopnia, I rok, pomoc materialna na studiach stacjonarnych
tel.: +48 89 523 34 05,
pokój nr 134
e-mail: anna.wezelowska@uwm.edu.pl


Godziny przyjęć:
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek/środa   11:00 - 14:00
czwartek          8:00 - 12:00
piątek              8:00 - 12:00 (studenci studiów niestacjonarnych  do godziny 14:00)
sobota             dyżur podczas zjazdów studiów niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń


UWAGA
W okresie wzmożonego ruchu studentów (m.in. składanie wniosków o stypendia, sesja)
godziny przyjęć mogą być wydłużone