Studia doktoranckie

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt prowadzone są studia trzeciego stopnia-doktoranckie stacjonarne:

Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina - zootechnika

Kierownik Studiów Doktoranckich:
Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw. 

Adres: 
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 5/138
tel. 89 523 34 05
e-mail: wbz@uwm.edu.pl  lub  frejm@uwm.edu.pl