Studia podyplomowe

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

STUDIA PODYPLOMOWE - ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
Studia dokształcające niestacjonarne2 sem.

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM
e-mail: mawoz@uwm.edu.pl, tel. 89 524 51 25

Sekretarz Studiów: mgr inż. Marta Wasiak
e-mail: martaw@uwm.edu.pl, tel. 89 523 37 54

 

Formularze dla kandydatów na Studia Podyplomowe:

Rejestracja na studia podyplomowe: irk.uwm.edu.pl/studiapodyplomowe

Program studiów podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Zasady funkcjonowania studiów podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku