Strona g│ˇwnaSk│ad Komisji Zak│adowej
Sk│ad Prezydium
Sk│ad Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Og│oszenia
Linki
Galeria
W│adzeZarz▒d Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualnoÂci
Inne


ForumKontakt Przewodnicz▒cy KZ NSZZ „SolidarnoŠ”
UWM w Olsztynie
dr in┐. Piotr So│owiej
ul.Prawoche˝skiego 4
(siedziba Zwi▒zku):
Âroda 9.00 - 12.00
Kontak poza godzinami
dy┐uru:
tel. 89 523 49 32
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Pawe│