Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

Lista członków Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UWM w Olsztynie kadencja 2018-2022

 1. dr inż. Maciej Neugebauer - Przewodniczący KZ
 2. Dorota Burzyńska
 3. Krzysztof Czyż
 4. prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 5. Sławomir Gołąb
 6. Wojciech Korsak
 7. Tadeusz Kotowicz
 8. dr Marcin Kowalczyk
 9. dr Waldemar Kozłowski
 10. prof. dr hab. Elżbieta Lewandowicz
 11. dr Paweł Loro
 12. mgr inż. Roman Łaszek - Sekretarz
 13. mgr Majewska Dorota
 14. Maria Jolanta Pasek
 15. dr inż. hab. Sławomir Smolczyński
 16. dr inż. hab. Piotr Sołowiej - Wiceprzewodniczący
 17. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz
 18. mgr Danuta Szyndler - Wiceprzewodnicząca
 19. dr inż. Mirosława Witkowska- Dąbrowska
 20. Marian Zaj
 21. Maciej Ziółkowski - Skarbnik

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Maciej Neugebauer
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku)
tel. 89 523 36 39
tel. 89 523 36 86
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł