Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

Lista członków Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UWM w Olsztynie kadencja 2014-2018

 1. dr hab. inż. Sołowiej Piotr - Przewodniczący KZ
 2. mgr inż. Akus-Piotrowska Katarzyna
 3. Bors Sylwester
 4. Czyż Krzysztof
 5. Ferens Jadwiga
 6. mgr inż. Fiedoruk Jolanta
 7. Gołąb Sławomir
 8. Haniewicz Helena
 9. Jasinski Krzysztof
 10. dr inż. Neugebauer Maciej - Wiceprzewodniczący
 11. Pasek Maria
 12. dr hab. inż. Smólczyń„ski Sławomir
 13. dr inż. Szuszkiewicz Jarosław
 14. mgr inż. Szyndler Danuta
 15. Tabaka Krystyna
 16. mgr Zieliński Przemysław
 17. Ziółkowski Maciej

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Piotr Sołowiej
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku):
środa 9.00 - 12.00
Kontak poza godzinami
dyżuru:
tel. 89 523 49 32
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł