Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

Ogłoszenia

Jolanta Bałandynowicz, Helena Martyniak i Jadwiga Wiœniewska zrezygnowały z przynależnoœci do uniwersyteckiej organizacji NSZZ "Solidarnoœć".
Dziękujš one członkom Koła za lata wspólnej owocnej działalnoœci.

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Piotr Sołowiej
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku):
środa 9.00 - 12.00
Kontak poza godzinami
dyżuru:
tel. 89 523 49 32
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł