Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

 1. protokół ustaleń podpisany przez związki zawodowe z władzami Uczelni
 2. co Ci da nowy Kodeks Pracy?
 3. protest przeciw zmianom w kodeksie pracy
 4. co nam przynosi nowa władza...
 5. stanowisko - w sprawie noweli ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
 6. protokół ustaleń - BHP
 7. podwyżki - wyjaśnienie z KSN
 8. bony towarowe
 9. podwyżki - pełna informacja dotycząca podwyżek płac od 1 września 2001 r. przekazana nam przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” - negocjatora podwyżek
 10. podwyżki - ustalenia z 24.10.01
 11. podwyżki - tabela wynagrodzeń od 09.2001r
 12. podwyżki - kwoty regulacji płac od 09.2001
 13. podwyżki - przeciętne wynagrodzenia w UWM
 14. sprawozdanie z Seminarium „Edukacja...”
 15. projektowane podwyżki - Sejm przychyla się do naszej propozycji poprawy wynagrodzeń pracowników szkół wyższych!
 16. WYNAGRODZENIA-Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 22.06.2001 r.
 17. ciąg dalszy prac nad nowelą ustawy o szkolnictwie wyższym
 18. poparcie stanowiska KSN
 19. z prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym
 20. protokół ustaleń w sprawie regulacji płac
 21. aneks do protokółu ustaleń
 22. problemy przedstawione na Sejmiku rektorsko-związkowym
 23. wczasy w Słowacji
 24. stanowisko w sprawie premii pracowników nna
 25. protest
 26. nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
 27. stanowisko Zarządu Regionu...
 28. decyzja nr 9/2001 Prezydium KK w sprawie zmian w Kodeksie Pracy
 29. decyzja nr 72/2001 Prezydium KK w sprawie zmian w Kodeksie Pracy
 30. podwyżki płac w 2001 roku (kom. NSZZ "S" UAM)
 31. stawki wynagrodzeń w 2001 roku
 32. protokół ustaleń w sprawie planu wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2001r

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Maciej Neugebauer
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku)
tel. 89 523 36 39
tel. 89 523 36 86
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł