Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

W dniu 4.06.2014 powołano Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w składzie:

  1. dr hab. inż. Sołowiej Piotr - Przewodniczący
  2. mgr inż. Szyndler Danuta - Wiceprzewodnicząca
  3. Jasiński Krzysztof Wiceprzewodniczący
  4. Pasek Maria - Sekretarz
  5. Ziółkowski Maciej - Skarbnik
  6. Bors Sylwester - Członek
  7. dr inż. Neugebauer Maciej - Wiceprzewodniczący
  8. dr inż. Szuszkiewicz Jarosław - Członek
  9. Tabaka Krystyna - Członek

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Piotr Sołowiej
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku):
środa 9.00 - 12.00
Kontak poza godzinami
dyżuru:
tel. 89 523 49 32
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł