Strona głównaSkład Komisji Zakładowej
Skład Prezydium
Skład Komisji RewizyjnejHymn
Spotkania
Ogłoszenia
Linki
Galeria
WładzeZarząd Regionu
Komisja Krajowa
KSNAktualności
Inne

W dniu 20.03.2018 powołano Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w składzie:

 1. dr inż. Maciej Neugebauer - Przewodniczący
 2. dr inż. hab. Piotr Sołowiej - Wiceprzewodnicząca
 3. mgr inż. Danuta Szyndler - Wiceprzewodnicząca
 4. mgr inż. Roman Łaszek - Sekretarz
 5. Ziółkowski Maciej - Skarbnik
 6. Krzysztof Czyż - Członek
 7. Tadeusz Kotowicz - Członek
 8. dr Marcin Kowalczyk - Członek
 9. dr Waldemar Kozłowski - Członek
 10. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz - Członek
 11. dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska - Członek

ForumKontakt Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
UWM w Olsztynie
dr inż. Maciej Neugebauer
ul.Prawocheńskiego 4
(siedziba Związku)
tel. 89 523 36 39
tel. 89 523 36 86
solid@uwm.edu.pl
© 2011 Sikorski Paweł