Adres: pl. Cieszyński 1,10-726 Olsztyn,
Telefon: 89 523-48-51, Fax: 89 523-45-16

 

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof zw.

89 523-48-51

lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:   

 

  

Profesor nadzwyczajny

  

Prof.dr hab. Andrzej Babuchowski           

 89 523-32-03 

 andrzej.babuchowski@uwm.edu.pl

Adiunkci

 

 

Dr hab. inż. Anna Zadernowska 

89 523-49-95 

anna.zadernowska@uwm.edu.pl

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

89 523-37-36

wioleta.chajecka@uwm.edu.pl

Dr inż. Bartłomiej Dziuba                             

89 523-32-03

bartlomiej.dziuba@uwm.edu.pl

Dr inż. Lucyna Kłębukowska

89 523-49-95

lutkak@uwm.edu.pl

Dr inż. Beata Nalepa                            

89 523-32-03

bena@uwm.edu.pl

Dr Magdalena Olszewska                   

89 523-37-29

magdalena.olszewska@uwm.edu.pl

Dr inż. Marta Miks-Krajnik

urlop

 

 

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

 

Mgr Magda Sierpińska                                    

89 523-48-51    

magda.sierpinska@uwm.edu.pl

Mgr Anna Stączek                                            

89 523-36-92     

anna.staczek@uwm.edu.pl

Jerzy Dźwigała89 523-36-92 
  

 

Doktoranci

 

 

Mgr Aleksandra Kocot    
                   

89 523-37-29  

aleksandra.kocot@uwm.edu.pl