Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe pracowników Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności w ostatnich latach   dotyczą:

 • Zastosowania nowoczesnych metod instrumentalnych do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów,
 • Techniki PCR w diagnostyce bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych  występujących w żywności
 • Fluorescencji i cytometrii w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności oraz w ocenie aktywności drobnoustrojow wchodzących w skład biofilmów
 • Profili genowych bakterii fermentacji mlekowej
 • Zastosowanie metod instrumentalnych immunoenzymatycznych w badaniach dotyczących bezpieczeństwa żywności
 • Jakość mikrobiologiczna surowców i produktów spożywczych
 • Selekcja, doskonalenie i zastosowanie drobnoustrojów przemysłowych
 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i prozdrowotne bakterii fermentacji mlekowej
 • Antybiotykooporność bakterii Gram-ujemnych izolowanych z żywności
 • Antybiotykooporność i czynniki wirulencji bakterii Gram-dodatnich izolowanych z żywności
 • Mikroflora patogenna w żywności