Działalność dydaktyczna

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych-inżynierskich- II stopnia – oraz magisterskich Wydziałów:

 • Nauki i Żywności
 • Biologii i Biotechnologii
 • Bioinżynierii Zwierząt
 • Nauk Medycznych

Zajęcia realizowane są na następujących kierunkach studiów:

 • Technologia żywności i żywienie- Wydział Nauki o Żywności
 • Towaroznawstwo-Wydział Nauki o Żywności
 • Gastronomia i sztuka kulinarna- Wydział Nauki o Żywności
 • Inżynieria chemiczna i procesowa- Wydział Nauki o Żywności
 • Biotechnologia-Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Mikrobiologia-Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Makrokierunek- Bioinżynieria produkcji żywności –Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 • Dietetyka- Wydział Nauk Medycznych

Przedmioty realizowane w Katedrze to:

 • Mikrobiologia żywności
 • Mikrobiologia
 • Analiza mikrobiologiczna w ocenie towaroznawczej
 • Practicum mikrobiologiczne
 • Diagnostyka w mikrobiologii żywności
 • Mikrobiologii ogólna i żywności
 • Monitoring bezpieczeństwa żywności
 • Mikrobiologia techniczna
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Mikrobiologia maszyn i urządzeń
 • Mikrobiologiczne podstawy higieny żywności
 • Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
 • Seminaria specjalnościowe
 • Seminaria dyplomowe

Katedra jest również współorganizatorem realizowanych na jej terenie kursów specjalnościowych
z zakresu mikrobiologii żywności dla pracowników przemysłu spożywczego, WSSE i służb weterynaryjnych.