Adres:

Pl. Cieszyński 1

10-718 Olsztyn

tel. 89 523-32-18, 89 523-36-94

fax 89 523-32-18

e-mail: mozol@uwm.edu.pl

Kierownik Katedry:

Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM

89-523-47-49

89-523-36-94

mozol@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM

89-523-47-49

89-523-36-94

mozol@uwm.edu.pl

Dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła

89-523-33-37

monika.modzelewska@uwm.edu.pl

Dr inż. Julia Bogdanowicz

89-523-33-39

julia.marchel@uwm.edu.pl

Dr inż. Janusz Pomianowski

89-523-36-17

pomian@uwm.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Tkacz

89-523-47-11

ktkacz@uwm.edu.pl

Dr inż. Adam Więk

89-523-32-07

adam.wiek@uwm.edu.pl

Dr inż. Tomasz Żmijewski

89-523-38-08

tomasz.zmijewski@uwm.edu.pl        

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr inż. Wioletta Krzynowek

89-523-32-18

wioletta.krzynowek@uwm.edu.pl

Mgr Ewa Malczyk

89-523-32-18

ewa.malczyk@uwm.edu.pl 

Mgr Marta Szulc

89-523-32-18

marta.szulc@uwm.edu.pl

Mgr inż. Agata Ziomek

89-523-32-95

89-524-52-84

agata.ziomek@uwm.edu.pl

Doktoranci:

Mgr inż. Sylwester Rybaczek

89-523-33-39

sylwester.rybaczek@uwm.edu.pl