Działalność dydaktyczna

1. Przedmioty specjalistyczne i kierunkowe realizowane w Katedrze:

 • Technologia i chemia mięsa
 • Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • Technologia i drobiarstwa i jajczarstwa
 • Przechowalnictwo produktów mięsnych
 • Przetwórstwo mięsa drobiowego
 • Współczesne trendy w produkcji mięsa
 • Współczesne trendy w przetwórstwie mięsa
 • Podstawy towaroznawstwa żywności
 • Seminaria

2. Przedmioty realizowane dla Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • Organizacja pracy
 • Podstawy towaroznawstwa żywności

3. Wyjazdy do zakładów branży przemysłu mięsnego

4. Współpraca z kołem naukowym technologów mięsa