Działalność dydaktyczna

1. Przedmioty specjalistyczne i kierunkowe realizowane w Katedrze:

  • Technologia i chemia mięsa
  • Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
  • Technologia i drobiarstwa i jajczarstwa
  • Przechowalnictwo produktów mięsnych
  • Przetwórstwo mięsa drobiowego
  • Współczesne trendy w produkcji mięsa
  • Współczesne trendy w przetwórstwie mięsa
  • Podstawy towaroznawstwa żywności
  • Seminaria

2. Wyjazdy do zakładów branży przemysłu mięsnego

3. Współpraca z kołem naukowym technologów mięsa