Wybrane prace opublikowane w ostatnich latach

 1. Modzelewska-Kapituła M., Tkacz K., Nogalski Z., Karpińska-Tymoszczyk M., Draszanowska A., Pietrzak-Fiećko R., Purwin C., Lipiński K. 2018. Addition of herbal extracts to the Holstein-Friesian bulls' diet changes the quality of beef. Meat Science 145, 163–170
 2. Żywica R., Modzelewska-Kapituła M., Banach J.K., Tkacz K. 2018. Linear correlation between pH value of stimulated beef and electrical current intensity. International Journal of Food Properties. (1), 1386-1394
 3. Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Sobczuk-Szul M., Nogalska A., Modzelewska-Kapituła M., Purwin C. 2018. Carcass characteristics and meat quality of bulls and steers slaughtered at two different ages. Italian Journal of Animal Science. (2), 279-288
 4. Bogdanowicz J., Cierach M, Żmijewski T. 2018. Effects of aging treatment and freezing/thawing methods on the quality attributes of beef from Limousin x Holstein-Friesian and Hereford x Holstein-Friesian crossbreeds. Meat science. 137, 71-76;40
 5. Bogdanowicz J., Mozolewski W., M. Dudek M., Nogalski Z. 2018. Der Einfluss von Bindemittel, Fettgehalt und Zerkleinerungsgrad auf die Qualität von rekonstituierten Rindersteaks. Fleischwirtschaft. 98, 106-110
 6. Jankowski J., Zduńczyk Z., Mikulski D., Juśkiewicz J., Pomianowski J.F., Zduńczyk P. 2018. Fatty acid profile, oxidative stability and sensory quality of breast meat from turkeys fed diets with graded levels of flaxseed oil for different periods of time. Animal Production Science. 58 (6): 1164-1174
 7. Tkacz K., Więk A., Żywica R., Banach J. K. 2018. The effects of beef carcasses high voltage electrical stimulation and roasting methods on tenderness and water retention of beef. Technical Sciences. 21(2),103-116
 8. Żmijewski T., Mozolewski W., Rybaczek S. 2018. Charakterystyka i kierunki zagospodarowania dziczyzny. Przemysł Spożywczy. 72(3), 32-35
 9. Bogdanowicz J.,  Mozolewski W., Rybaczek S. 2018. Współczesne techniki zamrażania - możliwości poprawy kinetyki procesu oraz przebiegu krystalizacji. Przemysł Spożywczy. 72(8), 28-32
 10. Cichosz G., Aljewicz M., Bielecka M., Mozolewski W. 2018. Controversy over dietary sources  of calcium. Polish journal of natural sciences. 33(2): 247–265
 11. Żmijewski T., Pomianowski J. F., Mozolewski W., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Keutgen A. J., Kozera W., Knapowski T. 2015. Ocena organoleptyczna różnych gatunków mięsa poddanych grillowaniu. Ekologia i Technika 6:405-408.
 12. Modzelewska Kapituła M.  Nogalski Z., Kwiatkowska A., Jankowska B., Dąbrowska E.  2015. Water holding capacity and collagen profile of bovine m. infraspinatus during postmortem ageing. Meat Science,100,209-216
 13. Radzymińska M., Jakubowska D., Mozolewski W. 2015. Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych. Handel Wewnętrzny 2(355) 346-355.
 14. Kamaszewski M., Ostaszewska T., Prusińska M., Kolman  R., Chojnacki M., Zabytyvskij J., Jankowska B., Kasprzak R. 2015. Effects of artemia sp. enrichment with essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii larvae Turkish  Journal of Fisheries and Aquatic Sciences  (14)1-2: 1-10.
 15. Modzelewska Kapituła M.  Nogalski Z., Kwiatkowska A. 2014. Comparison of collagen profile and tenderness of the muscles from heifers and single-calf cows. South African Journal of Animal Science, 44 (4)371-383.