Wybrane prace opublikowane w ostatnich latach

 1. Żmijewski T., Pomianowski J. F., Mozolewski W., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Keutgen A. J., Kozera W., Knapowski T. 2015. Ocena organoleptyczna różnych gatunków mięsa poddanych grillowaniu. Ekologia i Technika 6:405-408.
 2. Modzelewska Kapituła M.  Nogalski Z., Kwiatkowska A., Jankowska B., Dąbrowska E.  2015. Water holding capacity and collagen profile of bovine m. infraspinatus during postmortem ageing. Meat Science,100,209-216
 3. Radzymińska M., Jakubowska D., Mozolewski W. 2015. Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych. Handel Wewnętrzny 2(355) 346-355.
 4. Kamaszewski M., Ostaszewska T., Prusińska M., Kolman  R., Chojnacki M., Zabytyvskij J., Jankowska B., Kasprzak R. 2015. Effects of artemia sp. enrichment with essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii larvae Turkish  Journal of Fisheries and Aquatic Sciences  (14)1-2: 1-10.
 5. Modzelewska Kapituła M.  Nogalski Z., Kwiatkowska A. 2014. Comparison of collagen profile and tenderness of the muscles from heifers and single-calf cows. South African Journal of Animal Science, 44 (4)371-383.
 6. Stasiewicz M., Lipiński K., Cierach M. 2014.  Quality of meat products packaged and stored under vacuum and modified atmosphere conditions. Journal of Food Science and Technology, 51, 1982-1989.
 7. Cierach M., Niedźwiedź J. 2014 . Effects of three lighting intensities during display on discolouration of beef semidendinosus muscle. European Food Research and Technology, 239, 377-383.
 8. Tabaka K., Cierach M. 2014.Barwa modelowych przetworów mięsnych z dodatkiem preparatów zawierających barwniki naturalne i o zmniejszonej zawartości azotanu(III) sodowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 576. 161-171.
 9. Niedźwiedź J., Cierach M., Idaszewska N. 2014.The quality of beef from Aberdeen Angus x Holstein-Friesian crossbreeds. Journal of International Scientific Publications: Agriculture and www.scientific-publications.net. Vol. 2,305-314. ISSN 1314-8591.
 10. Cierach M., Idaszewska N., Niedźwiedź J. Quality features of meat products with the addition of modified starches. 2014. Vol. 2, ISSN 1314-8591.
 11. Zakęś Z., Szczepkowski M., Pietrzak-Fiećko R., Modzelewska-Kapituła M., Hornatkiewicz-Żbik. 2014. Odłowy tarlaków szczupaka w województwie warmińsko-mazurskim – uwagi na temat jakości filetów ryb po tarle (str. 143- 154) w: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013. ISBN 978-83-60111-75-8. Olsztyn. Monografia ss.188.