10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1 pok. 201, tel./fax 89 523-35-54; 523-47-73, www.uwm.edu.pl/ktibz

 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. zw. 89 523-37-31, 89 523-47-73, 509-220-189, elka@uwm.edu.pl

Pracownicy  naukowo-dydaktyczni

dr hab. Jolanta Wieczorek, prof. UWM,  89 523-47-89,  jolanta.wieczorek@uwm.edu.pl          

dr inż. Marta Czarnowska - Kujawska, 89 524-52-76, marta.czarnowska@uwm.edu.pl

dr inż. Anna Gątarska, 89 523-41-39, gicz@uwm.edu.pl

dr inż. Joanna Klepacka, 89 523-43-22, klepak@uwm.edu.pl

dr inż. Joanna Łuczyńska, 89 523-41-65,  jlucz@uwm.edu.pl

dr inż. Joanna Michalak, 89 523-48-96, seniutaj@uwm.edu.pl

dr inż. Beata Paszczyk, 89 523-36-81, paszczyk@uwm.edu.pl

dr inż. Renata Pietrzak-Fiećko, 89 523-35-70,  renap@uwm.edu.pl

dr inż. Janusz Pomianowski, 89 523-36-17, pomian@uwm.edu.pl

dr inż. Magdalena Polak-Śliwińska, 89 523-45-84, m.polak@uwm.edu.pl

dr inż. Ryszard Rafałowski, 89 523-47-29, rych@uwm.edu.pl

dr inż. Katarzyna Staniewska, 89 523-38-12, kasta@uwm.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Bogusława Kowalska, 89 523-47-07

Piotr Kuriatapiotr.kuriata@uwm.edu.pl

Małgorzata Nawrocka-Owczarek, 89 523-33-95, malgorzata.owczarek@uwm.edu.pl

dr inż. Elżbieta Tońska, 89 523-34-35, elzbieta.tonska@uwm.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Aleksandra Majkowska, aleksandra.trzcinska@uwm.edu.pl

mgr inż. Fabian Nowak, fabian.nowak@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr inż. Elżbieta Siemaszko,  89 523-35-54, 89 523-47-73,  siemasz@uwm.edu.pl