10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1, tel./fax: 89 523 34 66, www.uwm.edu.pl/kpichsr

 

 

Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, prof. nadzw

Dr inż. Justyna Bojarska

Dr inż. Sylwester Czaplicki

Dr inż. Dorota Ogrodowska

Dr inż. Małgorzata Tańska

 Pracownicy naukowo-techniczni

Dr inż. Beata Piłat

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Elżbieta Łaszek

Mgr inż. Adam Zinkiewicz

 Doktoranci

Mgr inż. Grzegorz Dąbrowski

Mgr inż. Ewelina Grabowska,

Mgr inż. Marta Skrajda

Mgr inż. Alicja Wasilewska